Hoppa yfir valmynd
Túngumál EN
Heim

Laus störf

Forstöðumaður netöryggissveitarinnar CERT-IS

Netöryggissveitin CERT-IS er sjálfstæð eining innan Póst- og fjarskiptastofnunar og hefur það hlutverk að greina netógnir, viðhafa ástandsvitund, upplýsa um netógnir og meðhöndla og samræma viðbrögð við netatvikum í netumdæmi Íslands. Starfsemin fer fram á grundvelli laga um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða (NIS-lög), fjarskiptalaga og laga um Póst-og fjarskiptastofnun. Sérstakt netumdæmi netöryggissveitarinnar nær til bankastarfsemi og innviða fjármálamarkaða, samgangna, orku-, hita- og vatnsveitna, heilbrigðisþjónustu, Stjórnarráðsins, auk fjarskipta, stafrænna grunnvirkja og stafrænnar þjónustu. Þá er netöryggissveitin landbundinn tengiliður í alþjóðasamstafi CERT-teyma.

Helstu verkefni og ábyrgð

Leiða áframhaldandi uppbyggingu netöryggissveitarinnar CERT-IS í samstarfi við hóp sérfræðinga stofnunarinnar og hagaðila. Umsjón og ábyrgð á starfsemi netöryggissveitar CERT-IS. Samskipti við hagaðila, fjölmiðla, þjónustuhóp netöryggissveitarinnar og stjórnvöld vegna starfsemi sveitarinnar. Þátttaka í alþjóðlegu starfi CERT-teyma

Hæfnikröfur

Hæfni til að vinna í hópi og leiða samvinnu og breytingar þar sem sjónarmið lögfræði og tækni mynda saman lausn. Almenn þekking á netöryggismálum ásamt uppbyggingu og virkni netkerfa. Háskólanám sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur. Drifkraftur, frumkvæði, jákvæðni og metnaður til að ná árangri. Góð samskiptahæfni, bæði í rituðu og mæltu máli á íslensku og ensku. Stjórnunarreynsla er kostur. Hreint sakavottorð og skal standast öryggisvottun á grundvelli varnamálalaga.

Frekari upplýsingar um starfið

Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að stuðla að netöryggi ásamt hagkvæmri, öruggri og aðgengilegri fjarskiptaþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Gert er ráð fyrir að starfsemi vegna netöryggis meira en tvöfaldist á 3 árum og er fjármögnuð í fjármálaáætlun.

PFS starfar í síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi og hvílir starfsemin annars vegar á alþjóðlegri þróun í fjarskiptum, upplýsingatækni og netöryggi og hins vegar á lagagrundvelli EES svæðisins. Flestir starfsmenn PFS taka þátt í alþjóðlegum verkefnum. Hjá PFS starfa nú um 30 manns, aðallega sérfræðingar við úrlausn verkefna á sviði netöryggis, tæknimála, viðskipta og laga sem tengjast hlutverki stofnunarinnar. Sjá nánar um starfssemi PFS.

Í boði eru samkeppnishæf kjör í síbreytilegu og spennandi umhverfi, þar sem gerðar eru miklar fagkröfur. Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020. PFS hvetur einstaklinga af öllum kynjum til að sækja um starfið. Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út. Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur um færni viðkomandi til að gegna starfinu. Umsjón með ráðningarferlinu hafa Hilmar Garðar Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) og Jensína Kristín Böðvarsdóttir (jensina@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

  • Vinnutímaskipulag: Dagvinna
  • Starfshlutfall: 100%
  • Starfssvið: Stjórnunarstörf
  • Umsóknarfrestur er til: 30.11.2020

Nánari upplýsingar veitir

Hrafnkell Viðar Gíslason - hrafnkell@pfs.is - 5101500

Heimasíða Netöryggissveitarinnar CERT-IS

Smelltu hér til að sækja um starfið á vef Vinnvinn

Smelltu hér til að skoða og sækja um starfið á Starfatorgi

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?