Hoppa yfir valmynd

Bannákvæði 5. mgr. 45. gr. fjölmiðlalaga nær til hliðrænnar myndmiðlunar

Tungumál EN
Heim
22. nóvember 2016

Úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála hefur í úrskurði sínum nr. 3/2016 staðfest ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar (PFS) nr. 3/2016 þess efnis að bannákvæði 5. mgr. 45. gr. fjölmiðlalaga nr. 38/2011 taki til hliðrænnar (ólínulegrar) myndmiðlunar, ekki síður en til sjónvarpsútsendinga í rauntíma (línulegrar myndmiðlunar).

Málið varðar ágreining á milli Símans hf. (Síminn) og Fjarskipta hf. (Vodafone) um það hvort ofangreint ákvæði nái einungis til línulegra sjónvarpsútsendinga, eins og Síminn hélt fram, eða jafnframt til ólínulegrar myndmiðlunar, eins og Vodafone hélt fram og fjölmiðlanefnd tók undir í áliti sínu. Hliðræn myndmiðlun getur falið í sér þjónustuþætti á borð við Tímaflakk/Tímavél og Frelsi í sjónvarpi.

Samkvæmt ákvæðinu er fjölmiðlaveitu óheimilt að beina viðskiptum viðskiptamanna að tengdu fjarskiptafyrirtæki. Síminn rekur bæði fjölmiðlaveitu og fjarskiptafyrirtæki. Vodafone telur að með því að bjóða einungis upp á ólínulega myndmiðlun á efni Sjónvarps Símans á fjarskiptanetum Símasamstæðunnar brjóti Síminn gegn umræddu bannákvæði. Þeir sem áhuga hafi á að horfa á myndefnið utan hefðbundinna sjónvarpsútsendingartíma geti ekki gert það á öðrum fjarskiptanetum en fjarskiptanetum Símasamstæðunnar. Því gætu viðskiptavinir annarra fjarskiptafyrirtækja þurft að færa viðskipti sín yfir til Símans til að geta nálgast efnið, en slíkt hefði skaðlegar afleiðingar í för með sér fyrir samkeppni á fjarskiptamarkaði og þar með á hagsmuni neytenda.

PFS taldi rétt að útkljá umrætt álitaefni varðandi gildissvið ákvæðisins áður en afstaða yrði tekin til þess hvort Síminn hafi gerst brotlegur við það. Í kjölfar framangreindrar ákvörðunar PFS nr. 3/2016 sem tekin var í apríl sl. veitti PFS aðilum hæfilegt svigrúm til þess að freista þess að leysa málið sín á milli. Þegar komið var fram í ágúst og ljóst var að frjálsir samningar á milli aðila væru ekki í sjónmáli óskaði PFS eftir afstöðu málsaðila til hins meinta brots Símans. Síðan hafa aðilar fengið fleiri en eitt tækifæri til að koma sjónarmiðum og kröfum sínum að í málinu, auk þess sem Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR), óskaði eftir aðild að málinu. Með ákvörðun PFS nr. 13/2016 frá 29. september sl. veitti PFS GR aðild að málinu. Síminn kærði þá ákvörðun til úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála sem staðfesti ákvörðun PFS með úrskurði sínum nr. 5/2016, dags. 11. október sl. GR hefur tekið undir málatilbúnað Vodafone í málinu og telur að Síminn sé að brjóta gegn umræddu ákvæði með því að gera það að skilyrði fyrir aðgangi að hliðrænni myndmiðlun Sjónvarps Símans að áhugasamir notist við fjarskiptakerfi Símasamstæðunnar.

Nú þegar niðurstaða um gildissvið umræddrar 5. mgr. 45. gr. fjölmiðlalaga liggur fyrir mun PFS taka til endanlegrar úrlausnar hvort Síminn hafi með háttsemi sinni brotið gegn ákvæðinu. PFS hefur nú þegar leitað umsagnar fjölmiðlanefndar varðandi hið meinta brot, auk þess að upplýsa Samkeppniseftirlitið um málið. Stefnir PFS að því að endanleg niðurstaða PFS liggi fyrir í lok þessa árs.

Sjá úrskurðinn í heild:

Úrskurður úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála nr. 3/2016

 

 

Til baka