Hoppa yfir valmynd

Míla með markaðsráðandi stöðu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína

Tungumál EN
Heim

Míla með markaðsráðandi stöðu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína

12. ágúst 2015

Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) birtir nú ákvörðun sína nr. 21/2015 er lýtur að markaðsgreiningu á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína (markaður 14, skv. eldri tilmælum ESA). Um er að ræða þann hluta leigulína sem liggur á milli símstöðva/tengipunkta. PFS hafði áður greint heildsölumarkað fyrir lúkningarhluta leigulína, þ.e. þann hluta leigulína sem liggur frá endanotanda til símstöðvar/tengipunkts (markaður 6), sbr. ákvörðun PFS nr. 8/2014.

Umræddar stofnlínur eru mikilvæg aðföng í rekstri fjarskiptafyrirtækja til að tengja saman fjarskiptakerfi þeirra bæði innanbæjar og á milli landshluta. Slíkar leigulínur, sem oftast eru ljósleiðarar, en einnig örbylgjusambönd á afskekktustu stöðum, eru m.a. notaðar til að tengja farsímasenda farsímafyrirtækja.

Umræddur markaður var síðast greindur með ákvörðun PFS nr. 20/2007 og þá var niðurstaðan sú að bæði Míla og Síminn voru útnefnd sem fyrirtæki með umtalsverðan markaðsstyrk á viðkomandi markaði og voru viðeigandi kvaðir lagðar á bæði félögin.

Það er niðurstaða PFS nú að Míla eitt fyrirtækja skuli útnefnt með umtalsverðan markaðsstyrk að þessu sinni, þar sem Síminn starfar ekki lengur á viðkomandi markaði eftir sátt Símasamstæðunnar og Samkeppniseftirlitsins frá 2013. Kvöðum verður viðhaldið á Mílu til að stuðla að virkri samkeppni á hinum ýmsu undirmörkuðum fjarskipta sem treysta á aðgang að hinu landsdekkandi stofnleigulínukerfi Mílu í starfsemi sinni.

Megin breytingin frá fyrri ákvörðun á viðkomandi markaði er að nú er hinn landfræðilegi markaður skilgreindur sem landið allt, en í síðustu greiningu var hinum landfræðilega markaði skipt í tvennt, þ.e. höfuðborgarsvæðið annars vegar og landsbyggðin hins vegar. PFS telur ekki rök fyrir því að viðhalda slíkri skiptingu.

Í tilmælum ESA frá 2008 er viðkomandi markaður ekki lengur einn þeirra markaða sem taldir eru upp sem markaði sem greina þarf sérstaklega. Því þurfti PFS að framkvæma svokallað þriggja skilyrða próf (e. Three Criteria Test) á markaðnum til þess að skera úr um hvort forsendur væru fyrir útnefningu fyrirtækis með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða. Skilyrðin þrjú sem markaðurinn þarf að uppfylla eru að verulegar aðgangshindranir séu til staðar, markaðurinn sé ekki að þróast nægilega í átt til virkrar samkeppni og að almenn samkeppnislög muni ekki duga til að leysa þau samkeppnisvandamál sem til staðar eru.  PFS telur að öll þrjú skilyrðin séu uppfyllt á umræddum markaði hér á landi.

Drög að ákvörðun þessari voru send í innanlandssamráð þann 23. desember sl. og stóð samráðið til 24. febrúar sl. Drög að umræddri ákvörðun voru svo send til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og annarra eftirlitsstofnana á EES-svæðinu til samráðs með vísan til 7. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun þann 1. júlí sl. Í athugasemdum sínum, dags. 3. ágúst sl., gerði ESA engar efnislegar athugasemdir við ákvörðunardrögin.

Með ákvörðuninni nú hefur PFS lokið annarri umferð markaðsgreininga á öllum þeim 18 mörkuðum sem skilgreindir voru í upphaflegum tilmælum ESA frá 2004, að markaði fyrir alþjóðlegt reiki undanskildum, en hann var ekki greindur þar sem Evrópusambandið settu um hann sérstaka reglugerð sem innleidd var í íslenskan rétt. PFS stefnir að því að markaðsgreiningar verði í framtíðinni endurskoðaðar eigi síðar en með 2-3 ára millibili.

Sjá ákvörðunina og fylgiskjöl hennar í heild (PDF skjöl):

  •  Ákvörðun PFS nr. 21/2015 um útnefningu fyrirtækis með umtalsverðan markaðsstyrk og álagningu kvaða á heildsölumarkaði fyrir stofnlínuhluta leigulína (fyrrum markaður 14)


Til baka