Hoppa yfir valmynd

Kallað eftir samráði: Beiðni 365 miðla um breytingu á útbreiðslu- og uppbyggingarkröfum vegna 4G/LTE þjónustu

Tungumál EN
Heim

Kallað eftir samráði: Beiðni 365 miðla um breytingu á útbreiðslu- og uppbyggingarkröfum vegna 4G/LTE þjónustu

27. maí 2015

Póst- og fjarskiptastofnun kallar eftir samráði um erindi 365 miðla ehf., dags. 10. apríl sl., þar sem félagið óskar eftir að stofnunin geri breytingu á skilmálum tíðniheimildar félagsins á 800 MHz tíðnisviðinu, (791-801/832-842 MHz), svokallaðri A tíðniheimild, sem félagið hlaut í uppboði stofnunarinnar í ársbyrjun 2013.
Í 2. gr. tíðniheimildarinnar er fjallað um kröfur um útbreiðslu og uppbyggingu. Þar eru gerðar þær kröfur á tíðnirétthafa að hann tryggi að 99,5% lögheimila og vinnustaða á hverju tilteknu landssvæði, standi til boða 10 Mb/s gagnaflutningshraði fyrir árslok 2016 og 30 Mb/s gagnaflutningshraði fyrir árslok 2020.

Erindi 365 miðla ehf.:
Í erindi 365 miðla er óskað eftir að félaginu verði veitt rýmri tímamörk til þess að uppfylla þau skilyrði sem fyrrnefnd tíðniheimild kveður á um. Fer félagið fram á að Póst- og fjarskiptastofnun geri þær breytingar á tíðniheimildinni að 1. mgr. 2. gr. hennar verði svohljóðandi:

„Tíðnirétthafi skuldbindur sig til að tryggja að 97% lögheimila og vinnustaða, með heilsárs starfsemi, hvers landsvæðis, sbr. viðauki I, standi til boða 10 Mb/s gagnaflutningshraði fyrir 31. desember 2016, en 99,5% framangreindra lögheimila og vinnustaða standi til boða 10 Mb/s gagnaflutningshraði fyrir 31. desember 2022 og 30 Mb/s gagnaflutningshraði fyrir 31. desember 2026, sbr. eftirfarandi töflu:

   Tillaga 365 miðla ehf. að útbreiðslu- og uppbyggingarkröfum

   31. des. 2016
 31. des. 2022
 31. des. 2024
 Landssvæði  %  Mb/s  %  Mb/s  %  Mb/s
 Höfuðborgarsvæðið  97  10  99,5  10  99,5  30
 Austurland  97  10  99,5  10  99,5  30
 Norðausturland  97  10  99,5  10  99,5  30
 Norðvesturland  97  10  99,5  10  99,5  30
 Suðurland  97  10  99,5  10  99,5  30
 Vesturland  97  10  99,5  10  99,5  30
 Vestfirðir  97  10  99,5  10  99,5  30

Samkvæmt töflunni hér að ofan fara 365 miðlar fram á að skilyrðum tíðniheimildarinnar um útbreiðslusvæði verði seinkað um sex ár hvað varðar 10 Mb/s gagnaflutningshraða, en um fjögur ár hvað varðar 30 Mb/s gagnaflutningshraða.
Félagið byggir erindi sitt á 12. gr. fjarskiptalaga, nr. 81/2003, sem kveður á um heimild Póst- og fjarskiptastofnunar til breytinga á skilyrðum í almennum heimildum og skilyrðum fyrir úthlutun réttinda, þegar sérstaklega stendur á, svo sem vegna breytinga á löggjöf. Að mati félagsins felur ákvæðið ekki í sér tæmandi upptalningu á þeim atvikum sem geta leitt til þess að stofnuninni sé heimilt að gera breytingar á skilyrðum tíðniheimilda. Stofnuninni sé því heimilt, á grundvelli ákvæðisins, að gera umbeðnar breytingar á tíðniheimild félagsins á grundvelli eftirfarandi röksemda: (Sjá þó ítarlegri umfjöllun í erindi félagsins)

Í fyrsta lagi á grundvelli samstarfs Fjarskipta hf. (Vodafone) og Nova ehf. um uppbyggingu dreifikerfis í gegnum félag í sameign þeirra en PFS hefur heimilað samnýtingu á tíðniheimildum félaganna, sbr. ákvörðun PFS nr. 14/2014. Þá hefur Samkeppniseftirlitið veitt undanþágu frá 15. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, sbr. ákvörðun þess nr. 14/2015.

Í öðru lagi á grundvelli fyrirhugaðrar uppbyggingar ríkisstjórnarinnar á ljósleiðaraneti á landsbyggðinni, sbr. skýrslu frá mars 2015, Ísland ljóstengt, þar sem lýst er áformum um að auka gagnaflutningshraða verulega á landsbyggðinni með lagningu ljósleiðaranets um allt land með ríkisfjármagni. Að mati 365 miðla ehf. skarast þessar uppbyggingaráætlanir ríkisins við áætlanir félagsins um uppbyggingu á þráðlausu háhraða farneti á sömu stöðum.

Að mati 365 miðla eru aðstæður á fjarskiptamarkaðinum í dag gjörbreyttar frá því sem var þegar uppboð Póst- og fjarskiptastofnunar fór fram í febrúar og mars árið 2013 og er sérstaða félagsins sem skapaðist í kjölfar útboðsins, ekki lengur til staðar. Sú sérstaða byggðist fyrst og fremst á tíðnisviði félagsins á 800 MHz tíðnisviðinu sem og því að félagið taldi sig geta veitt landsbyggðinni háhraða nettengingar með þráðlausum hætti án þess að mikil samkeppni myndi ríkja á umræddum svæðum.

PFS kallar eftir samráði við hagsmunaaðila
Í samræmi við 3. mgr. 12. gr. fjarskiptalaga og 6. gr. laga, nr. 69/2003, um Póst- og fjarskiptastofnun óskar stofnunin eftir athugasemdum hagsmunaaðila við erindi 365 miðla ehf. sem hægt er að nálgast hér fyrir neðan. Athugasemdir sem sendar eru inn skulu vísa beint í erindi 365 miðla.

Umsagnir og athugasemdir skal senda á netfangið unnur(hjá)pfs.is. Skilafrestur er til og með 29. júní nk.

Sjá nánar:

 

Til baka