Hoppa yfir valmynd
Tungumál EN
Heim

Skráningar og leyfi

Almenn heimild til reksturs fjarskiptaneta

Fjarskiptafyrirtæki hafa almenna heimild til reksturs fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu sbr. 4. gr. laga nr. 81/2003 um fjarskipti. Fjarskiptafyrirtæki sem býður fjarskiptanet, fjarskiptaþjónustu eða aðstöðu sem tengist fjarskiptanetum og þjónustu skal tilkynna það til Póst- og fjarskiptastofnunar áður en starfsemi hefst. Starfseminni ber síðan að haga í samræmi við fjarskiptalög og reglur sem PFS hefur sett um almenna heimild til reksturs fjarskiptaneta og þjónustu sbr. 6. gr. laga nr. 81/2003.

Tilkynning um fyrirhugaða fjarskiptastarfsemi skv. almennri heimild - rafrænt eyðublað

PFS heldur skrá yfir þau fjarskiptafyrirtæki sem starfa skv. almennri heimild:

Skráð fjarskiptafyrirtæki


Úthlutun tíðna og númera

Fjarskiptatíðnir innan íslensks yfirráðasvæðis og númer úr íslenska númeraskipulaginu eru auðlindir undir stjórn íslenska ríkisins. Póst- og fjarskiptastofnun hefur með höndum útlhlutun tíðna og númera samkvæmt ákvæðum fjarskiptalaga. Úthlutunin felur í sér tímabundna heimild til skilyrtra afnota sem hvorki leiðir til eignarréttar né varanlegs nýtingar- og ráðstöfunarréttar.

 Listi yfir fyrirtæki sem hafa tíðniheimildir.

Nánar um númer og vistföng


Gjöld

Skv. 14. gr. laga nr. 69/2003 um Póst- og fjarskiptastofnun skulu fjarskiptafyrirtæki greiða árlega 0,38 % af bókfærðri veltu í rekstrargjald. Með bókfærðri veltu er átt við rekstrartekjur sem þessir aðilar hafa af fjarskiptastarfsemi sinni hér á landi.

Innheimta skal jöfnunargjald frá fjarskiptafyrirtækjum til að standa straum af fjárframlögum til alþjónustu. Jöfnunargjald skal nema 0,10% af bókfærðri veltu.

Fjarskiptafyrirtæki sem fá úthlutað númerum greiða gjöld skv. 3. mgr. 14. gr. laga nr. 69/2003. Auk þess geta komið til ýmis gjöld skv. gjaldskrá Póst- og fjarskiptastofnunarvegna tækjabúnaðar og afnota af tíðnum.


Verklagsreglur um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur í símakerfum

Þann 28. janúar 2016 voru birtar nýjar verklagsreglur um skráningu og miðlun upplýsinga um áskrifendur sem úthlutað hefur verið númerum í fastlínu- og farsímakerfum.

Póst- og fjarskiptastofnun vann að endurskoðun á verklagsreglunum með hliðsjón af því hvernig slík skráning og miðlun gekk fyrir sig frá því nýtt fyrirkomulag um miðlun símaskrárupplýsinga tók gildi þann 1. júlí 2014. 

Sjá frétt hér á vefnum frá 28. janúar 2016

 

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?Nei
Takk fyrir

Ábending þín er móttekin

Af hverju ekki?